20 d’octubre del 2012Il·lusions

Les idees per encaminar l’obra que s’escriurà són el primer pas per endinsar-nos en el recorregut. I això és el que fem en aquestes primeres classes. Avui, hem reprès les escenes de la setmana passada i les hem analitzat des de la perspectiva psicològica dels personatges. Aquest fet ens ha dut ha tractar temes com la soledat, l’estima per interès econòmic, els valors tradicions i la manipulació dels mitjans de comunicació. Aspectes presents a la societat actual.

A la segona part, hem treballat diferents escenes mitjançant els ritmes que proposaven els altres components del grup. Els primers estaven acordats, però els darrers eren fruit de la improvisació. Aquest exercici ens ha permès jugar amb la imaginació, i no hi ha faltat ni el toc humorístic –d’una dona que havia de fer les seves necessitats més personals- ni el to d’intriga proporcionat per una casa encantada i un home perdut pel desert.

 Per això no s’acaba aquí. Continua amb la il·lusió d’uns joves intrèpids. 


Judit.